Noblesse consult Ltd

Go to content

Main menu:

Ноблес консулт ЕООД е създадена от екип професионалисти в началото на 2014 г. Основната цел на фирмата е да помага на организациите от Балканският полуостров да се развиват чрез използване на фондовете на Европейският съюз в рамките на програмният период 2014-2020, намиране на пазари, маркетинг, реклама и финансиране.

С опита си в консултирането при подготовката на проектни предложения, финансирани от фондовете на ЕС и многото спечелени проекти екипът се доказа като един от най-добрите в България. Консултантите на Ноблес Консулт са с отлични креативни умения, добре познаващи нормативната база на местно и европейско ниво, което ще доведе до успех за Вашият проект.

Последните 5 г този екип спечели и изпълни над 160 проекта по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма Регионално развитие, ОП Конкурентноспособност, Програмите за трансгранично и европейско териториално сътрудничество, ОП Развитие на човешките ресурси и др. финансирани от местни и европейски фондове.

 

Църква "Св. Св. Петър и Павел" - Попови ливади

 
Back to content | Back to main menu